Products

เครื่องตรวจนับธนบัตรรุ่นประหยัด

Hi-Tec VS08A2 สามารถตรวจสอบแบงก์จริง/ปลอมด้วยแสงเหนือม่วง UV พร้อมกับนับจำนวนแบงก์พร้อมกัน ด้วยความเร็วประมาณ 1,000 ฉบับ/นาที นับได้ครั้งละ 150 ฉบับ และนับบวกเพิ่มจำนวนได้จอแสดงผล 3 ตำแหน่ง อีกทั้งยังตั้งนับจำนวนกลุ่มได้ เช่น 10, 25, 50, 100, 120 เป็นต้น จอแสดงผล 3 ตำแหน่งเช่นกัน หากเครื่องตรวจพบธนบัตรปลอมก็จะหยุดนับ และมีไฟเตือนสีแดง 1 ตำแหน่ง เมื่อหยิบแบงก์ปลอมออกแล้ว ก็สามารถนับต่อได้ถึง 999 ฉบับ
สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ สภาพเครื่องใหม่แกะกล่อง พร้อมคู่มือภาษาไทย รับประกันคุณภาพและบริการ 1 ปี

P1070559A

เครื่องตรวจนับธนบัตรความเร็วสูง

Hi-Tec VS07B2
@ ความเร็วสูงในการนับแบงก์และตรวจสอบ UV
900, 1,200, 1,500 ฉบับต่อนาที 350 ฉบับ/ครั้ง
@ ตั้งนับกลุ่มและบวกเพิ่มได้ถึง 9999 ฉบับ
@ วางแบงก์/กระดาษ ในแนวนอน รวดเร็ว แม่นยำ
@ ปรับตั้งเครื่องตามความหนา/กว้าง/ยาว ของกระดาษได้
@ สามารถนับแบงก์เก่าจำนวนมากไม่ติดขัด รวดเร็ว แม่นยำ
@ รับประกันคุณภาพพร้อมเครื่องสำรองระหว่างซ่อมและบริการ 1 ปี
@ มีคู่มือการใช้เครื่องภาษาไทย อ่านง่าย ใช้คล่องและสะดวก
@ แถมจอแสดงผลขนาดเล็ก 1 เครื่อง
@ แถมเครื่องตรวจแบงก์ปลอม 1 เครื่อง

P1070565A

เครื่องตรวจแบงก์ปลอมอินฟราเรด

เครื่องตรวจธนบัตรปลอมอินฟราเรด (Infrared Bill Detector) Hi-Tec VS110A
สามารถตรวจแบงก์ปลอม หรือเอกสารปลอมได้อย่างแม่นยำ
ด้วยรังสีอินฟราเรด Infrared (IR)
เพียงนำแบงก์ปลอมมาวางห่างจากเครื่อง 3 เซ็นติเมตร
เสียบปลั๊กไฟเปิดเครื่อง จอภาพก็จะแสดงภาพเต็มของแบงก์ปลอม
เนื่องจากแบงก์ปลอมพิมพ์หรือถ่ายเอกสารครั้งเดียว
แต่ถ้าเป็นธนบัตรจริง จอภาพก็จะแสดงเฉพาะอักษรหรือตัวเลขพิเศษ
ซึ่งแสงอินฟราเรดอ่านพบแล้ว จึงแสดงบนจอภาพ แน่นอน รวดเร็ว
และประหยัดไฟฟ้ากว่าเครื่องตรวจแบงก์ทั่วไป

VS110AVS110C

 

เครื่องตรวจธนบัตรปลอม UV

DSCN0030 (800x600)